При използване на уебсайт www.mintywhites.art, личните данни се обработват от “МИНТИ УАЙТ” ЕООД с регистрационен номер 207011421.

Сайтът mintywhites.art е уеб базирана онлайн галерия, която се притежава от МИНТИ УАЙТ и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. МИНТИ УАЙТ не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас.

 

Цели на обработката

-установяване на самоличността Ви;
-управление и изпълнение на Вашите заявки за закупуване на картини;
-изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
-изготвяне и изпращане на фактура за продукти и/или услуги, които предлагаме;
-запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки и др.

Личните данни, които предоставяте на МИНТИ УАЙТ ЕООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като Потребител/Клиент, за обработка и доставка на поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин, който може да бъде отменен по всяко време, като се свържете с нас и изразите своето желание за отписване.

Всяка направена заявка/поръчка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител/клиент. Това може да стане чрез изпращане на съобщение на електронен адрес minty.white.art@gmail.com, в който потребителят/клиентът трябва да заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на

уебсайта mintywhites.art или в последващи действия по закупуването на продукти или услуги предоставени от МИНТИ УАЙТ ЕООД.

 

Личните данни, които изискваме при изпращането на заявка, са следните:

-име и фамилия на получател;
Страница 2 от 3
-телефонен номер за връзка;
-електронен адрес;
-адрес за доставка.

Тези данни са необходими за обработването на направена заявка/поръчка и изпращането ѝ за доставка чрез куриерска компания. За целта, данните се предоставят на куриерска компания, която да достави поръчката до желания от Вас адрес.

 

При закупуване на картина и издаване на фактура е възможно да се изисква представянето за обработка на следните данни:

-данни за идентификация на физическо лице – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
-данни за идентификация на юридическо лице – име на фирма, регистрационен номер, ДДС номер, град, адрес и данни за МОЛ;
-лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронна поща;
-всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

В случай на връщане на продукти, които са заплатени чрез пощенски паричен превод, сумите се възстановяват чрез банков превод. За целта, екипът на МИНТИ УАЙТ ЕООД ще изиска име на титуляр и IBAN номер на банкова сметка, по която клиентът желае да получи сумата, която подлежи на възстановяване.

 

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

-пощенски оператори и куриери, с оглед изпращане на пратки и други.
-лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
-адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
-банки за обслужване на плащанията;
-лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството;
-лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

МИНТИ УАЙТ ЕООД използва Вашите лични данни единствено за целите, посочени по-горе и съобразно българското и европейското законодателство за защита на Личните Данни.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на случаите ако за това има законово задължение или в случаите на допълнително уговорени действия между страните по сключване на договори, изпращане на оферти, издаване на фактури и др.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне неговата давност.

Когато по закон е предвидено задължение за предсотавяне на Вашите данни на трети лица, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

МИНТИ УАЙТ ще направи всички разумно оправдани усилия, за да предприеме всякакви подходящи технически и организационни мерки, както и предпазни такива, за да запази сигурността на Личните Данни и да ги защити от неоторизиран достъп, използване или изменение, а също и от предумишлено унищожаване.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител e достъпил страниците собственост на МИНТИ УАЙТ, браузърите, които са използвани за посещение на нашия уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси). mintywhites.art използва т.нар. „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във Вашия браузър. Бисквитките няма да увредят Вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във Вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на сайта. Спорове възникнали между МИНТИ УАЙТ и потребители на сайта се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

При несъгласие с посочените условия имате право да не използвате сайта www.mintywhites.art.

„Използване“ на сайта www.mintywhites.art означава действия като изпращане на заявки за закупуване на картина, изпращане на съобщения чрез контактната форма, въвеждане на информация, кликане на линкове или разглеждане.

Използвайки сайта www.mintywhite.eu вие се съгласявате с настоящите условия за обработване и съхранение на Вашите лични данни.
Всички въпроси, коментари и предложения може да изпратите на електронен адрес minty.white.art@gmail.com.